Names Address Donation Type Contact Donation Quantity
लेखनाथ कटेल नेचावेतघारी-४ रकम 0 १०१५१/-
इन्द्र बहादुर राई नेचावेतघारी-७ रकम 0 १०१५५/-
होम प्रसाद कटेल नेचावेतघारी-४ रकम 0 १०२०२/-
निरकुमार शर्मा (कटेल) नेचावेतघारी-३ रकम 0 १०५०५/-
स्व. लच्छिनधरा राई (स्मृतिमा छोरा साङ्गेलामा) नेचावेतघारी-२ रकम 0 १०५०५/-
सहिद रमेश कटेल ( कोमल) (स्मृतिमा दाइ कमल) नेचावेतघारी-३ रकम 0 ११०००/-
नन्दलाल बास्तोला नेचावेतघारी-७ रकम 0 १११११/-
सुधान सिंह राई तिङला-१ साेलुखुम्बु रकम 0 १११११/-
वीर बहादुर भण्डारी नेचावेतघारी-२ रकम 0 १११११/-
प्रभुनाथ कटेल (स्मृतिमा छोरा भोजराज) नेचावेतघारी-६ रकम 0 १११११/-
गणेश प्रसाद कटेल नेचावेतघारी-४ रकम 0 १११११/-
गंगा बहादुर कार्की अापपिपल गाेर्खा रकम 0 १११११/-
वेदनाथ बास्तोला नेचावेतघारी-५ रकम 0 १११११/-
शिवलाल घिमिरे (सहयोगी छोरा शान्तिराम) नेचावेतघारी-२ रकम 0 ११५५०/-
जय कुमारी राई नेचावेतघारी-९ रकम 0 १३१०५/-
कालिपोखरी सा.व.उ.स. नेचावेतघारी-२ रकम 0 १५००५/-
एकराज शर्मा (जमरकट्टेल) नेचावेतघारी-३ रकम 0 १५०५१/-
भीम किरात नेचावेतघारी-७ रकम 0 १५०५१/-
शम्भु खम्बु नेचावेतघारी-५ रकम 0 १५०५१/-
राजकुमार राई नेचावेतघारी-७ रकम 0 २५००१/-
भत्तिबेलास वास्ताेला (Bhakti Belash Bastola) नेचा बेतघारी-५ जग्गा (LAND) 9800000000
रघुनाथ फुयाल (Raghunath Phuyal) नेचा बेतघारी-२ जग्गा (LAND) 9800000000
थपीमाया राई (Thapee Maya Rai) नेचा बेतघारी-५ जग्गा (LAND) 9800000000
कृष्णप्रसाद घिमिरे ( Krishna Prasad Ghimire) नेचा बेतघारी-३ जग्गा (LAND) 9888888888